Skip to main content

Regulamin i warunki rezerwacji

I. Postanowienia ogólne.

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 1. Hotel – Baltic Holidays & Homes sp. z o.o.  z siedzibą : 72-342 Cerkwica Witomierz 1. NIP 8571930156 REGON 387638375 KRS 0000872128. Hotel prowadzi ośrodek wypoczynkowy Baltic Natur Park w Niechorzu ul. Łąkowa 14, 72-350 Niechorze.
 2. Klient – osoba korzystająca z usług hotelowych oferowanych przez Hotel.

II. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych noclegów lub pakietów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Klient może wybrać termin pobytu w wybranym typie domku lub apartamentu i opcje dodatkowe lub opcje pakietów.
 3. Po wyborze oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
 4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zadatku na jeden z wybranych sposobów:
  1. Kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
  2. Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
  3. Standardowym przelewem bankowym (*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.*)
 1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.
  Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – e-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek (50%) oraz pozostałą kwotę (50%) do dopłaty w dniu zameldowania.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji (zapłać przelewem bankowym) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku.
  Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek.
  Po wpłacie zadatku, klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację  – e-mail zawierał będzie: dane Klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek (50%) oraz pozostałą kwotę (50%) do dopłaty nie później niż w dniu przyjazdu,  z numerem konta na jaki należy dokonać wpłaty.
 3. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przybyciem pobrany jest zadatek w wysokości 100% płatności za pobyt. Podczas zameldowania Klient okazuje potwierdzenie zapłaty 100% należności za pobyt.
 4. Podczas zameldowania Klient okazuje potwierdzenie rezerwacji otrzymane od Hotelu.

III. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

 1. Klient wpłaca wyliczony Zadatek w wysokości 50% kwoty rezerwacji w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część 50% dopłaca podczas zameldowania. (Liczy się data uznania rachunku bankowego Hotelu)
 2. Brak płatności zadatku w wysokości 50% kwoty rezerwacji w terminie do 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wiąże się z automatycznym anulowaniem rezerwacji i odstąpieniem od umowy.
 3. Brak płatności pozostałej należnej kwoty w wysokości 50% kwoty rezerwacji w wymaganym terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia pobytu wiąże się z automatycznym anulowaniem rezerwacji i przepadkiem zadatku 50%.
 4. Anulowanie rezerwacji wiążę się z przepadkiem 50% zadatku lub 100% płatności w zależności od wysokości wniesionych płatności zgodnie z terminami dokonywania płatności za pobyt.
 5. Brak przyjazdu lub przyjazd w terminie niezgodnym z dokonaną rezerwacją, wiążą się z przepadkiem całości wniesionych płatności za pobyt i odstąpieniem od umowy.
 6. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przybyciem pobrany jest zadatek w wysokości 100% płatności za pobyt. Anulacja takiego pobytu, brak przyjazdu lub przyjazd w terminie niezgodnym z dokonaną rezerwacją wiąże się z przepadkiem 100% wpłaconej kwoty.
 7. Opłata klimatyczna w wysokości 2 zł/dobę za każdą osobę jest płatna na miejscu.
 8. Kaucja zwrotna w wysokości 500 zł pobrana zostanie przy zameldowaniu Klienta i rozliczona przy wyjeździe. (Preautoryzacja na karcie płatniczej Gościa)

IV. Ustalenia Końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl
 3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

V.  Dane Osobowe

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.
 4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
 5. Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, posiada także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

VI. Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
 6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.
 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies”
 10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Nie czekaj, sprawdź dostępność apartamentu

Sprawdź dostępność